Bocskai István Református Oktatási Központ

Apáczai Csere János Középiskolája

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

OM azonosító: 032614

apaczai.kozepiskola@reformatus.hu

Telefonszám: (1) 276-0512

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

a 2022/2023-as tanévre

NYÍLT NAPJAINK: 2021. 11. 10. és 2021. 11. 17. 9.00 órától

(regisztrációval maximum 50 fő, részletekért keresse honlapunkat)

a Táncsics Mihály u. 78. szám alatt található épületben

Jelentkezés

A jelentkező nyolcadikos tanulók számára nem írunk elő sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát.


A felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által elkészített és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet benyújtani iskolánkba.
A jelentkezési lapon tanulmányi területeink közül több is megjelölhető.

Tanköteles tanulók esetében az általános iskolát követő új tanulói jogviszony
létesítése esetén a jelentkezési lap kitöltését az általános iskola szervezi meg.

Döntés:

Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi tanulmányi eredményei alapján.

Intézményünk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását is az alábbiak szerint:

 • fogadjuk a különleges bánásmódot igénylő és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókat.
 • fogadjuk az autizmus spektrumzavarral rendelkező tanulókat.

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői véleményt!

2022/23-as tanévre meghirdetett képzéseink

Gimnázium

A gimnáziumi képzés négy év alatt készít fel az érettségi vizsgára. Az érettségit követően a tanulók bekapcsolódhatnak a szakmai képzésbe, vagy továbbtanulhatnak a felsőoktatásban, illetve munkát vállalhatnak. A gimnáziumban a tanulók főnyelvként angol nyelvet, második nyelvként választásuk szerint német- vagy spanyol nyelvet tanulnak.

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott tagozathoz tartozó tagozatkódot.

Tagozatkódok

 1111 Gimnázium

TECHNIKUM

A TECHNIKUMBAN VÁLASZTHATÓ ÁGAZATOK ÉS KÉPZÉSEK

 1. KERESKEDELEM
 • Kereskedő és webáruházi technikus
 1. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
 • Szakács szaktechnikus
 • Cukrász szaktechnikus
 • Vendégtéri szaktechnikus
 1. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS
 • Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 1. SZÉPÉSZET
 • Fodrász
 1. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT
 • EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS
 • GYAKORLÓ ÁPOLÓ

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott tagozathoz tartozó tagozatkódot.

Tagozatkódok

 1201 Technikum kereskedelem ágazat
 1202 Technikum turizmus-vendéglátás ágazat
 1203 Technikum informatika és távközlés ágazat
 1205 Technikum szépészet ágazat
 1206 Technikum egészségügy ágazat

A technikumban vagy szakképző iskolában tanuló diák ösztöndíjra jogosult.

 1. KERESKEDELEM ÁGAZAT

Tagozatkód:

 1201 Technikum kereskedelem ágazat

A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek eredményeként a termékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, azaz a fogyasztóhoz.

A képzés során kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált képzés, amelynek során tanulók megismerik a pálya szépségeit, változatosságát, hasznosságát, fejlődésének irányát, a munkaterületen dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Megismerkednek az új technológiákkal, digitális eszközökkel, amelyek segítik őket a mindennapi munkafolyamatok elvégzése során.

KÉPZÉSI IDŐ: 5 év

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK:

 • Kereskedő és webáruházi technikus

A kereskedő és webáruházi technikus szakma új távlatokat nyit a kereskedelem területén. A szakképzett technikus az általános kereskedelmi folyamatok megismerése mellett alapos tudással rendelkezik a marketing, az online értékesítés és a webáruházak működésével kapcsolatban.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • kialakítja a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési,- és kommunikációs politikáját;
 • megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi tevékenységet;
 • irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését;
 • a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazza a gazdasági, jogi és marketing ismereteket;
 • kezeli a megrendeléseket, a törzsvásárlói nyilvántartásokat, a bónuszrendszereket;
 • árukatalógusokat, árujegyzéket állít össze;
 • a legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a kereskedelmi és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását;
 • aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok lebonyolításában;
 • ellátja a nyilvántartással, a vásárlók kezelésével, az adatszolgáltatással, az adatok védelmével kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
 • szakszerűen kommunikál idegen nyelven.
 1. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

Tagozatkód:

 1202 Technikum turizmus-vendéglátás ágazat

Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít.

A képzésre jelentkezők tanulmányaik során a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak. Piacképes szakmák elsajátításával a gazdaság egy olyan területén szereznek bizonyítványt, amely az ország gazdaságában húzóágazatnak számít, komoly karrierlehetőséget biztosítva a továbblépéshez is.

KÉPZÉSI IDŐ: 5 év

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK:

 • Szakács szaktechnikuS

A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és irányítási területén kihelyezett vagy fix éttermi konyhán az egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. Közép- és felsővezetői feladatokat lát el olyan munkakörökben is, mint például a főszakácshelyettes, főszakács, élelmezésvezető-helyettes, élelmezésvezető. A szakács szaktechnikus a különböző rendezvények fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett munkát.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • vezetőszakács helyettes pozícióban végrehajtja az általa meghatározott feladatokat és ellenőrzi azokat;
 • előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel, szükség esetén korrigáltat;
 • árut rendel, árut vesz át, szakosítva árut raktároz, áruátvételt végez vagy ellenőriz, szakosított áruraktározást ellenőriz;
 • betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
 • irányítja és összehangolja a segédszemélyzet munkáját;
 • megérti és felhasználja a technológiai műveletek idegennyelvű leírásait
 • Cukrász szaktechnikus

A cukrász szaktechnikus a cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • termelési tevékenységet végez, cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi díszmunkákat állít elő, ellenőrzi a különböző termelési munkafolyamatokat;
 • értékesítő tevékenységet végez, foglalkozik a vendégek visszajelzéseivel, panaszaival, felvetéseivel, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről;
 • a cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el;
 • közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munkaidő-beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat személyzetét, összehangolja, irányítja a munkavállalók tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka minőségét;
 • ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegen nyelvi szókincsét;
 • megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít;
 • betartja és betartatja a HACCP előírásait;
 • megtervezi a cukrászdai választékot, az aktuális jogszabályoknak megfelelő termékleírást, kalkulációt készít;
 • nyomon követi az aktuális szakmai trendeket, nyitott az új technológiák megismerésére.
 • Vendégtéri szaktechnikus

A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • alkalmazza a működési szabályokat;
 • üzleti levelezést folytat;
 • kínálatot tervez, étlapot-itallapot állít össze;
 • figyelemmel kíséri az árukészletet;
 • megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket készít;
 • kapcsolatot tart a szállítókkal;
 • figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást;
 • kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;
 • ajánlatot készít a megrendelők részére;
 • nyilvántartja a készletszintet, beszerzi az árut. kialakítja az árképzést;
 • tárgyal az ügyfelekkel;
 • kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet;
 • nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.
 1. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

Tagozatkód:

 1203 Technikum informatika és távközlés ágazat

Az informatika rendkívül fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztésen és –tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan elhelyezkednek a munkaerőpiacon.

KÉPZÉSI IDŐ: 5 év

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK:

 • Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

Az infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus feladata a fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. Részt vesz hálózatépítési beruházásokban, optikai és réz alapú kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésében és végberendezések installálásában.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • képes infokommunikációs hálózatok, azaz távközlési, informatikai és optikai gerinchálózatok építésére, üzemeltetetésére;
 • képes a hozzájuk tartozó elektromos és optikai rendezők telepítésére, üzemeltetésére;
 • képes távközlési végberendezések konfigurációjára, installálására, útvonal konfigurálások és címzések beállítására;
 • képes a felépített hálózat üzemi paramétereinek mérésére, minősítésére, hibadetektálásra és azok elhárítására;
 • képes informatikai eszközök és alkalmazások installálására és kezelésére;
 • képes infokommunikációs hálózatok üzemviteli feladatainak ellátására, nyilvántartási rendszerek kezelésére, operátori feladatok ellátására.
 • Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások működését biztosítja.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériák hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.
 1. SZÉPÉSZET ÁGAZAT

Tagozatkód:

 1205 Technikum szépészet ágazat

A szépségipar növekedése Magyarországon is jól érzékelhető. A tudomány gyors fejlődése a szépségiparban is szükségessé tette a magas technológiai tudást. Az ágazatban tudással megalapozott, személyre szabott, megtervezett, megbízható szolgáltatásra van szükség valamennyi területen.

KÉPZÉSI IDŐ: 5 év

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK:

 • FODRÁSZ

A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások magukba foglalják a haj, a fejbőr, az arcszőrzet formázását, tisztítását, ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, alkalmi frizurát, tanácsadást. A fodrász szolgáltat: nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt.

 • vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál objektív és szubjektív szempontok alapján, eszközfertőtlenítést végez a szolgáltatáshoz alkalmazott eszközök esetében;
 • tudatosan alkalmazza a férfi arc borotválását, szakáll, bajusz formázását, hajvágási, hajszárítási technológiákat, divatkövetéssel, termékfelhasználással;
 • megtervezi a haj színváltoztatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket, technológiákat;
 • megtervezi a haj tartós formaváltoztatásait;
 • elvégzi az alap és divathajvágási formákat, alkalmazza a szükséges technológiákat, technikákat, hajszárítást végez;
 • megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és alkalmi hajviseletet készít;
 • képes a fodrászszalon működésének megtervezésére és a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti működtetésére.
 1. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

Tagozatkód:

 1206 Technikum egészségügy ágazat

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket a team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A középfokú egészségügyi szakképzettségű szakemberek, felsőfokú végzettségű egészségtudományi szakemberekkel (pl. szülésznők, gyógytornászok, mentőtisztek, dietetikusok stb.), valamint az orvosokkal együttműködve látják el feladataikat. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása, rehabilitációja.

KÉPZÉSI IDŐ: 5 év

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK:

 • EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.

 • előkészíti a rendelőt és a beteget a vizsgálatokra;
 • közreműködik a vizsgálatok és a beavatkozások során, önálló részfeladatokat lát el;
 • betegelőjegyzést, betegirányítást végez;
 • szükség esetén mentőt hív, betegszállítást intéz;
 • a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán tartja.
 • GYAKORLÓ ÁPOLÓ

A gyakorló ápoló alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak.

 • ápolást, gondozást végez; asszisztensi feladatokat lát el;
 • alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek és életkornak megfelelően;
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
 • a beteg állapotváltozását észleli, nyomon követi és szükség esetén beavatkozik;
 • képes egyes ápolói beavatkozások elvégzésére pl.: injekciózás, vérvétel, EKG készítés.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK

 1. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT

Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít.

A képzésre jelentkezők tanulmányaik során a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak. Piacképes szakmák elsajátításával a gazdaság egy olyan területén szereznek bizonyítványt, amely az ország gazdaságában húzóágazatnak számít, komoly karrierlehetőséget biztosítva a továbblépéshez is.

A 2020/2021. tanévtől a technikumban vagy szakképző iskolában tanuló diák ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke technikumi képzésben résztvevő ágazati alapoktatásban 8000 Ft/hó, szakképző iskolában résztvevő ágazati alapoktatásban 16000 Ft/hó.

KÉPZÉSI IDŐ: 3 év

Tagozatkód:

 1301 Szakképzés turizmus-vendéglátás ágazat

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK:

1.) SZAKÁCS

A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat készít. A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán, protokoll- vagy a la carte szakácsként.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal, díszít a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembevételével;
 • előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt végre;
 • árut rendel, árut vesz át, árut raktároz
 • betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
 • anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért;
 • a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza;
 • képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani.

2.) PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • figyelemmel kíséri az árukészletet, részt vesz az áru átvételében, tárolásában és dokumentálásában;
 • ismerteti a választékot, ételeket ajánl, italokat ajánl, azokat párosítja a vendég által megrendelt ételekhez;
 • felveszi a rendelést;
 • felszolgál, előkészíti a felszolgáláshoz szükséges eszközöket, elkészíti az italokat, majd szakszerűen kiviszi az ételeket és italokat a vendég asztalához;
 • barista, bartender, sommelier tevékenységet végez;
 • figyelemmel kíséri a vendégek kéréseit, a vendégek étkezése során kommunikál, tájékozódik elégedettségükről;
 • kiállítja a számlát, kezeli a pénztárgépet, éttermi szoftvert.

3.) CUKRÁSZ

A cukrász tevékenysége során jeles alkalmak vagy hétköznapok megédesítése céljából cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi díszmunkákat készít. A cukrász tevékenység egy alkotás, amely során nem csupán termék gyártása történik, hanem élményt is teremt.

A szakképzettséggel rendelkező:

 • felveszi és rendszerezi a megrendeléseket;
 • kiválasztja a szükséges alapanyagokat;
 • kiszámítja a hozzávalók mennyiségét;
 • árurendelést, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ;
 • szakszerűen használja a cukrászati munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket;
 • betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszerbiztonsági előírásokat;
 • csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel;
 • őrzi a hagyományos cukrászati termékkészítés tradícióját, betartja a cukrászati termékek receptúráját, készítési módját;
 • nemzetközi cukrászati termékeket, valamint az aktuális trendeknek megfelelő termékeket készít;
 • alkalmai megrendelésekre esztétikus, ötletes díszmunkákat készít;
 • fagylaltokat főz és fagyaszt;
 • csokoládéból bonbonokat, díszeket készít.