Tájékoztató a mindennapos testnevelés megszervezéséről

Jogszabályi háttér

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11)]

Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg.

A heti öt órából legfeljebb heti két óra a Nemzeti alaptanterv Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy – az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően – különféle más sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok).

A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagya tanuló kérelme alapjánsportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel, egyesületi tagsággal.

Mindennapos testnevelés a BIROK Apáczai Csere János Középiskolában

Az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg.

Érettségi utáni szakképző évfolyamokon nincs testnevelés óra.

Szakképző évfolyamok gyakorlati napjain nincs testnevelés óra.

Heti 2 testnevelés óra alól azok a tanulók mentesülhetnek, akik erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be az iskola igazgatójának címezve, amelyhez csatolják az egyesület által kiállított, hivatalos, aláírással, pecséttel ellátott igazolást, illetve azok, akik heti 2 órában iskolai sportkörben sportolnak.

Az egyesületi igazolások leadásának határideje szeptember 30. Az igazolás legalább fél évre szól, a második félévre szóló igazolások benyújtásának határideje február 25.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

  • A sportoló nevét, osztályát.
  • Egyesület, sportág megnevezését, elérhetőségét.
  • Hol, hány órában teljesít sporttevékenységet

Sportkörként a megfelelő létszámú jelentkezések alapján a következő sportág választható:

  • Konditermi sportolás

Jelentkezés menete: Ezen a linken található dokumentumot kitöltés után kell visszajuttatni a testnevelő tanárnak

Kérdés esetén a testnevelő tanárok szívesen állnak rendelkezésre!