A Bocskai Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája 2017. szeptember 1-jén kezdte meg működését, mint az Adu Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium jogutódja. Az intézmény több mint 25 éve nyitotta meg kapuit Budapest XXI. kerületében.
Iskolánk kezdetben szakközépiskolai és szakiskolai képzést folytatott, majd megjelent a kéttannyelvű képzés és a gimnázium is. Napjainkra képzési palettánkban a gimnázium, a technikum és a szakképző iskolai szakképzések egyaránt jelen vannak. A szakmai képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a magas színvonalú gyakorlati képzésre, a szakma gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges kompetenciák – közöttük az idegennyelvi kompetenciák – fejlesztésére.

Tanulóink gyakorlati képzését nemcsak az iskola gyakorlótermei, korszerű tanműhelyei, hanem partnerintézményeink és az üzemi gyakorlatok is segítik.
Gimnáziumunkban célunk, hogy tanulóink sikeres érettségit követően képesek legyenek bekapcsolódni a felsőoktatásba, illetve érettségire épülő szakképesítéseket megszerezve váljanak a munkarerőpiac értékes tagjaivá.
Fontosnak tartjuk, hogy az iskola minden tanulója egyéni képességeinek megfelelően olyan képzésben részesüljön, amely lehetőséget teremt számára a továbbtanulásra, vagy a szakképzésbe való bekapcsolódásra, illetve a munkavállalásra.