Tájékoztató központi írásbeli vizsgáról

JELENTKEZÉS KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA

Intézményünk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi felvételi írásbeli vizsga eredményei alapján dönt.

A központi írásbeli vizsga időpontja:

  • 2023. január 21. 10:00

Pótló írásbeli vizsga:

  • 2023. január 31. 14 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Ebben az esetben indoklással alátámasztott írásos kérelem benyújtása szükséges. A benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

A Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető:

  • ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával: a kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni.

Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére.

A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva lehet ügyfélkapun keresztül kitölteni: Közfelvir – Elektronikus jelentkezési felület

  • papíralapon, pdf formátumban vagy word docx fájlban kitöltött dokumentum nyomtatásával: a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák a felvételit meg kívánja írni.


A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva tudja pdf formátumban letölteni: 
Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)
A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: 
Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

A jelentkezési lap leadásának határideje: 2022. december 2.

Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem váltja ki vagy helyettesíti az iskolába való jelentkezéshez szükséges űrlapot, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.

A jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

Ha speciális vizsgakörülményekre jogosító szakértői véleménnyel rendelkezik a vizsgázó és élni szeretne ezekkel, akkor azt a jelentkezéskor kérelmeznie kell. A kérelem mellé csatolnia kell a szakértői véleményt.

A szülői kérelem erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető: 

Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására (pdf)

A szülői kérelem erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető: 

Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására (docx)

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

  • Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

  • Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Az iskolánkban írt, kijavított dolgozatok megtekintésének időpontjai:

2023. január 21-én írt vizsgák esetében: 2023. január 27.

2023. január 31-én írt vizsgák esetében: 2023. február 6.

A dolgozatokról fénykép készíthető, fénymásolásra nincs lehetőség.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban a vizsgaszervező intézményben nyújthatja be, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.