Bemutatkozás

A Bocskai Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája 2017. szeptember 1-jén kezdte meg működését, mint az Adu Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium jogutódja. Az intézmény több mint 20 éve nyitotta meg kapuit Budapest XXI. kerületében.

Iskolánk kezdetben szakközépiskolai és szakiskolai képzést folytatott, napjainkra képzési palettánkban a gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés egyaránt jelen van. A szakközépiskolai képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a magas színvonalú gyakorlati képzésre, a szakma gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges kompetenciák – közöttük az idegennyelvi kompetenciák – fejlesztésére.

Tanulóink gyakorlati képzését nemcsak az iskola gyakorlótermei, tanműhelyei, hanem partnerintézményeink és az üzemi gyakorlatok is segítik. Gimnáziumunkban célunk, hogy tanulóink sikeres érettségit követően képesek legyenek bekapcsolódni a felsőoktatásba, illetve érettségire épülő szakképesítéseket megszerezve váljanak a munkarerőpiac értékes tagjaivá.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskola tanulói egyéni képességeiknek megfelelően olyan képzésben részesüljenek, amely lehetőséget teremt számukra a továbbtanulásra, vagy a szakképzésbe való bekapcsolódásra, illetve a munkavállalásra.