Tájékoztató a gyakorlati képzésről

A gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentumokat megtalálják a “Dokumentumok” menüpont alatt vagy erre a feliratra kattintva

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS: 4+1 ÉV

4 év (8. évfolyam után)

A négy év során az ágazati érettségire való felkészítés során a szakirányú elméleti képzés mellett a szakma specifikált tanműhelyekben az ágazatnak megfelelő gyakorlati képzésben is részesülnek tanulóink.

A 10. és 11. évfolyamot követően az informatikai ágazat kivételével 140-140 órás összefüggő nyári gyakorlaton vesznek részt külső munkahelyeken, amelyek iskolánk kapcsolatrendszeréből adódóan, az ágazat neves egységei közül kerülhetnek kiválasztásra.

12. évfolyam végén ágazati érettségit tesznek tanulóink.

+ 1 év (szakágazati érettségi után)

A szakmai érettségi megszerzését követően lehetőség van 1 év alatt államilag elismert, a választott ágazathoz tartozó szakmák megszerzésére, melyek több munkakör betöltésére jogosítanak.

ÁGAZAT

VÉGZETTSÉG

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Kereskedelem

Kereskedő

Bútor- és lakástextil kereskedő,

Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő,

Ruházati és lábbeli kereskedő,

Élelmiszer- és vegyi áru kereskedő,

Áruházi osztályvezető,

Boltvezető,

Kereskedelmi ügyintéző

Vendéglátóipar

Vendéglátásszervező

Bárvezető, Cukrászdavezető,

Étterem üzletvezetője, Éttermi igazgató,

Vendéglő üzletvezetője, Kávéház üzletvezetője,

Főpincér, Hajópincér, Mixer,

Étkezdei szakács, Grill szakács,

Melegkonyhai szakács

Informatika

Gazdasági informatikus

Adatbázis- és számítógép programozó asszisztens,

Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

Ügyvitel

Irodai titkár

Titkárságvezető, Irodavezető, Személyi titkár,

Humánpolitikai ügyintéző

Szépészet

Fodrász

Férfi- és női fodrász,

Gyerekfodrász

Egészségügy

Gyakorló ápoló

Általános ápoló

+ 2 év (gimnáziumi vagy egyéb ágazati szakgimnáziumi érettségi után)

Iskolánkban lehetőség van a fenti végzettségek megszerzésére 2 év alatt akkor is, ha előtte a tanuló nem részesült szakágazati képzésben.

Ebben az esetben a két évfolyam közötti nyári szünetben a tanulók 160 órás összefüggő nyári gyakorlaton vesznek részt színvonalas külső munkahelyeken.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS: 3 év (8. évfolyam után) vagy 2 év (érettségi után)

SZAKKÉPESÍTÉS

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Szakács

Meleg- és hidegkonyhai szakács, Hajószakács

Pincér

Pincér

Cukrász

Sütemény- és torta készítő, Fagylalt készítő, Bonbon készítő

Eladó

Áruházi műszaki-, bútor-, ruházati-, élelmiszer- és vegyi áru eladó,

Árupénztáros

3 éves szakközépiskolai szakképzés felépítése

1. év

(9.évf) csak tanüzemi gyakorlat

1. év után 140 órás nyári külső üzemi gyakorlat

Év végén a sikeres szintvizsga után külső munkahelyen folytatódik a gyakorlati képzés, tanulószerződéssel, ösztöndíj fizetéssel.

2. év

(10.évf) tanüzemi és külső üzemi gyakorlat

2. év után 140 órás nyári külső üzemi gyakorlat

1hét elméleti oktatás az iskolában és 1hét gyakorlati oktatás a külső munkahelyen.

3. év

(11.évf) tanüzemi és külső üzemi gyakorlat

1hét elméleti oktatás az iskolában és 1hét gyakorlati oktatás a külső munkahelyen. Vizsgára felkészítő gyakorlat a tanüzemben.

A KÉPZÉS HELYSZÍNEI:

Elméleti oktatás BIROK Központ Apáczai Csere János Középiskolája (1211 Bp. Táncsics M. u. 78.)

Az iskola épületben szépen berendezett tanbolt található amely az eladóknak és kereskedőknek a képzését szolgálja.

Itt találhatóak a korszerűen felszerelt informatikai tantermek is.

Tanüzemi gyakorlat BIROK Horizont Oktató Kabinet (1215 Bp. Szabadság u. 23.)

1000 m2-en a modern kor követelményeinek megfelelően felszerelt és folyamatosan bővülő eszközválasztékkal rendelkező tankonyha a szakácsoknak, 60 férőhelyes tanétterem a felszolgálóknak és külön tancukrászat a cukrászoknak.

A szépészeti képzést szolgáló, modern berendezésű fodrász tanműhelyek is ebben az épületben kerültek kialakításra.

Szakoktatói gárdánk a szakmai területen eltöltött évek gyakorlati tudásával készítik fel a tanulókat az életben való helytállásra.

Külső üzemi gyakorlat

Iskolánk az évek során kialakított kapcsolatrendszeréből adódóan az oktatott szakmák neves képviselőinél szerezhetnek gyakorlati tudást a nálunk tanulók.

TUDNIVALÓK A TANULÓSZERZŐDÉSES JOGVISZONYRÓL

A tanulószerződés munkaszerződés típusú szerződés, amely a Tanuló (fiatalkorúnál a szülővel együtt) és az Üzlet között jön létre a Kamara ellenjegyzésével.

Az iskola kapcsolattartó szerepet tölt be a felek között.

A külső gyakorlati hely kiválasztása

Az iskola meglévő és folyamatosan épülő új kapcsolatrendszeréből egy külső gyakorlati helyet biztosít.

Az üzlet ragaszkodhat felvételi beszélgetéshez.

A lakóhely és Üzlet közötti távolság minimalizálását igyekszünk kezelni.

A tanuló a tanulmányi ideje alatt ezen a munkahelyen fogja gyakorlatát megszerezni. Esetleges munkahelyi problémák esetén további munkahelyet csak megfelelő viselkedéskultúrával, a szakma iránti érdeklődéssel rendelkező tanulók részére biztosítunk.

Az iskola által javasolt gyakorlati hely és saját kapcsolatból való üzlet választásakor is az üzletnek befogadó nyilatkozatot kell kiállítania és azt vissza kell juttatni az iskolába.

Fontos, hogy az Iskola tájékoztatást kapjon a Tanulószerződésről, mert ennek alapján tudjuk a Kamarával párhuzamosan nyilvántartani és ennek megfelelően hitelesen képviselni a tanulók érdekeit a külső munkahelyi gyakorlaton való részvétel igazolásával kapcsolatban.

(Igazolatlan hiányzás elkerülése)

Ösztöndíj, munkaidő:

A tanuló részére az Üzlet a tanulószerződés idejére törvényileg meghatározott ösztöndíjat fizet, amely mértékének alapja a minimálbér meghatározott %-a , szakmánkénti korrekcióval.

Ösztöndíj csak utalással fizethető.

A munkahelyi gyakorlaton a munkaidő 7 óra/nap.

A tanulószerződés típusából (munkaszerződés) adódóan a tanulót a törvény szerinti évi szabadság (30-35 nap) illeti meg, amit elsősorban az iskolai szünetekben használhat fel.

Betegség csak táppénzes papírral igazolható.

Az összes gyakorlatról való hiányzás nem haladhatja meg adott tanévben az összes gyakorlati óraszám 20%-át.

A nyári összefüggő gyakorlat során a hiányzási napokat pótolni kell.

Gyakorlati hely megváltoztatása, problémakezelés:

A tanuló munkahelyet csak a gyakorlati oktatás vezetővel előre egyeztetett módon engedélyhez kötötten válthat.

Az önkényesen történő kilépés ill. váltás miatt kieső időszak igazolatlan hiányzásnak minősül.