Tájékoztató

Bocskai István Református Oktatási Központ

Apáczai Csere János Középiskolája

1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.

OM azonosító: 032614

www.apaczaikozepiskola.hu

apaczai.kozepiskola@reformatus.hu

Telefonszám: (1) 276-0512

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

a 2019/2020-as tanévre

Jelentkezés

A jelentkező nyolcadikos tanulók számára nem írunk elő sem írásbeli sem szóbeli felvételi vizsgát.


A felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által elkészített és az Oktatási Hivatal honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet benyújtani iskolánkba.
A jelentkezési lapon tanulmányi területeink közül több is megjelölhető.

Tanköteles tanulók esetében az általános iskolát követő új tanulói jogviszony
létesítése esetén a jelentkezési lap kitöltését az általános iskola szervezi meg.

Döntés:

Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi tanulmányi eredményei alapján.

Intézményünk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását is az alábbiak szerint:

  • fogadjuk a különleges bánásmódot igénylő és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulókat.

  • fogadjuk az autizmus spektrumzavarral rendelkező tanulókat.

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői véleményt!

Gimnázium

A gimnáziumi képzés négy év alatt készít fel az érettségi vizsgára. A képzést követően a tanulók bekapcsolódhatnak a szakmai képzésbe, vagy felsőoktatási intézményben folytathatják tanulmányaikat, illetve munkát vállalhatnak.

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott tagozathoz tartozó tagozatkódot.

Tagozatkódok

1111

4 évfolyam; az első idegen nyelv angol vagy német nyelv, a második idegen nyelv német vagy angol nyelv

Szakgimnázium

A szakgimnázium négy + egy évfolyamos képzési forma, amelynek során a tanulók a választott ágazati képzésben részesülnek, s a negyedik év végén szakmai érettségi vizsgát tesznek, majd az ötödik éven az ágazatnak megfelelően szakmai képzésben vesznek részt. Az ötödik évfolyamon a képzés szakmai vizsgával zárul.

Tagozatkódok

1201

4 (+1) évfolyam, Szakgimnázium kereskedelem ágazaton

1202

4 (+1) évfolyam, Szakgimnázium vendéglátóipar ágazaton

1203

4 (+1) évfolyam, Szakgimnázium informatika ágazaton

1204

4 (+1) évfolyam, Szakgimnázium ügyvitel ágazaton

1205

4 (+1) évfolyam, Szakgimnázium szépészet ágazaton

1206

4 (+1) évfolyam, Szakgimnázium egészségügy ágazaton

Kereskedelem ágazaton a tanulók az ötödik év végén Kereskedő államilag elismert szakképesítést szereznek.

Vendéglátóipar ágazaton a tanulók az ötödik év végén Vendéglátásszervező államilag elismert szakképesítést szereznek.

Informatika ágazaton a tanulók az ötödik év végén Gazdasági informatikus államilag elismert szakképesítést szereznek.

Ügyvitel ágazaton a tanulók az ötödik év végén Irodai titkár államilag elismert szakképesítést szereznek.

Szépészet ágazaton a tanulók az ötödik év végén Fodrász államilag elismert szakképesítést szereznek.

Egészségügy ágazaton a tanulók az ötödik év végén Gyakorló ápoló államilag elismert szakképesítést szereznek.

Szakközépiskola

A szakközépiskolának három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést, szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van.

A szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év alatt készülhet fel az érettségi vizsgára.

Tagozatkódok

1301

3 évfolyam, SZAKÁCS szakképesítés

1302

3 évfolyam, PINCÉR szakképesítés

1303

3 évfolyam, CUKRÁSZ szakképesítés

1304

3 évfolyam, ELADÓ szakképesítés

A Bocskai Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája 2017. szeptember 1-jén kezdte meg működését, mint az Adu Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium jogutódja, amely több mint 20 éve nyitotta meg kapuit Budapest XXI. kerületében.

Iskolánk kezdetben szakközépiskolai és szakiskolai képzést folytatott, napjainkra képzési palettánkban a gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés egyaránt jelen van. A szakközépiskolai képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a magas színvonalú gyakorlati képzésre, a szakma gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges kompetenciák – közöttük az idegennyelvi kompetenciák – fejlesztésére.

Tanulóink gyakorlati képzését nemcsak az iskola gyakorlótermei, tanműhelyei, hanem partnerintézményeink és az üzemi gyakorlatok is segítik. Gimnáziumunkban célunk, hogy tanulóink sikeres érettségit követően képesek legyenek bekapcsolódni a felsőoktatásba.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskola tanulói egyéni képességeiknek megfelelően olyan képzésben részesüljenek, amely lehetőséget teremt számukra a továbbtanulásra, vagy a szakképzésbe való bekapcsolódásra, illetve a munkavállalásra.