Digitális tanrend szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka digitális munkarendben valósul meg. Ez nem tanítási szünetet jelent, a tanítás személyes találkozást nem igénylő formában zajlik tovább.
A tanulók az iskolát nem látogathatják!
Kérem, hogy a tanulók otthonukban tartózkodjanak, találkozások, közös programok ne szerveződjenek.
A tanítási órák, gyakorlatok, fejlesztőórák tananyagai, ismeretei digitális formában kerülnek feldolgozásra.
Az iskola munkatársai a digitális munkarend megvalósítására a google classroom platformot tartják legmegfelelőbbnek.
Kérem, segítsék a tanulókat ennek alkalmazásában. Ennek alapfeltétele, hogy tanulóink gmail-es fiókkal, gmailes emailcímmel rendelkezzenek.
A tanulók órákon belül értesítéseket kapnak a megfelelő tantárgyak csoportjaihoz való kapcsolódásról. A rendszer akkor állt fel, ha minden tanuló tagja az összes tantárgyához kapcsolódó csoportjának. (További információ az osztályfőnöknél.)
A tanulók számára 2020. 03. 18. naptól az órarendben eredetileg szereplő tanítási óráik anyagai naponta hozzáférhetőek, a 2020. március 16-17-i tananyagok 2020. 03. 20-ig pótlásra kerülnek.
Kérem, tájékoztassák a tanulókat arról, hogy bár otthon tartózkodnak, de minden nap vannak kötelezettségeik a tananyagok feldolgozása kapcsán, illetve a számonkérésben jegyet kell szerezniük, hogy tanévük értékelhető legyen.

Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Ivitz Erika
tagintézményvezető
BIROK Apáczai Csere János Középiskola