Digitális tanrend diák tájékoztató

Kedves Tanulónk!

Tájékoztatunk arról, hogy 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka digitális munkarendben valósul meg. Ez nem tanítási szünetet jelent, a tanítás személyes találkozást nem igénylő formában zajlik tovább.

A tanulók az iskolát nem látogathatják!

Kérem, hogy otthon tartózkodjatok, találkozások, közös programok ne szerveződjenek!

A tanítási órák, gyakorlatok, fejlesztőórák tananyagai, ismeretei digitális formában kerülnek feldolgozásra.

Az iskola munkatársai a digitális munkarend megvalósítására a google classroom platformot tartják legmegfelelőbbnek.

Ennek alapfeltétele, hogy rendelkezzetek gmail-es fiókkal, gmailes emailcímmel.

Órákon belül értesítéseket kaptok a megfelelő tantárgyak csoportjaihoz való kapcsolódásról. A rendszer akkor állt fel, ha minden tanuló tagja az összes tantárgyához kapcsolódó csoportjának. (További információ az osztályfőnöknél.)

A 2020. 03. 18. naptól az órarendben eredetileg szereplő tanítási óráid anyagai naponta hozzáférhetőek, a 2020. március 16-17-i tananyagok 2020. 03. 20-ig pótlásra kerülnek.

Minden nap vannak kötelezettségeitek a tananyagok feldolgozása kapcsán, illetve a számonkérésben jegyet kell szereznetek, hogy tanévetek értékelhető legyen.

Maximális együttműködéseteket kérjük mindebben! Vigyázzatok Magatokra! 

Ivitz Erika

tagintézményvezető

BIROK Apáczai Csere János Középiskola